Uitzenden , Payrollen en Detacheren

Uitzenden
Indien u tijdelijk personeel wilt aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is uitzenden de oplossing. Ook als een reguliere proeftijd voor u te kort is om een medewerker te beoordelen is de uitzendformule een goede oplossing. U kunt een kandidaat, bij gebleken geschiktheid, na een bepaalde periode alsnog in dienst nemen.

Kandidaten werken bij u op basis van een uitzendovereenkomst en u kunt op elk moment de verbintenis verbreken. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden gefactureerd en u loopt geen financieel risico bij ziekte van de uitzendkracht. U kunt medewerkers tot maar liefst 130 weken via de uitzendformule laten werken. Maximale flexibiliteit tegen minimale kosten!

Bijzondere regeling werknemers 65+:
Het vaste contract vervalt vanaf het 65e jaar en via het fasensysteem 65-plus is het mogelijk geworden voor uitzendkrachten om na hun 65e jaar nog maximaal 7 jaar op uitzendbasis aan de slag te blijven.

Payrollen
Payrollen werkt nagenoeg hetzelfde als de uitzendformule met als voornaamste verschil dat u zelf uw kandidaten werft en bij ons aandraagt. Omdat wij hierdoor geen wervingsinspanningen hebben, krijgt u een fikse korting op het reguliere uitzendtarief.
De praktijk wijst uit dat payrollen vaak goedkoper is als een eigen personeelsadministratie voeren.

Voorbeelden waarbij de payrollformule toepast kan worden:

U werkt vaak met oproepkrachten of heeft u een kandidatenbestand waaruit u periodiek mensen inzet. U hoeft bij payrollen geen persoonsgegevens meer te verzamelen voor uw boekhouder, in de praktijk vaak een tijdrovende klus. Bovendien loopt u geen risico op naheffingen van de fiscus door onjuiste
gegevensverstrekking.

De proeftijd van een medewerker loopt bijna af en u heeft nog twijfels over de kandidaat, dan kunt u deze door ons laten payrollen. Deze medewerker kunt u vervolgens op ieder gewenst moment en zonder kosten weer zelf in dienst nemen.

Het tijdelijke contract van één van uw medewerkers loopt af, u wilt graag verder met de kandidaat maar een vast contract is op dat moment geen optie. Afhankelijk van de periode dat de kandidaat al werkzaam is, kunnen wij uw medewerker nog tot 130 weken payrollen.

U heeft een tijdelijk project binnengehaald en kent ook al mensen om dit werk uit te voeren. Laat FTM Werving & Advies deze kandidaten payrollen, dan kunt u zich focussen op de core business.

Detacheren
U wilt iemand inlenen voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. De duur van de detacheringsperiode en het aantal te werken uren per maand wordt vooraf vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf bepaald.

Doordat er een vooraf vastgestelde periode wordt vastgelegd, biedt dit kandidaten meer zekerheid dan een uitzendovereenkomst. Dit verlaagd de drempel voor goede kandidaten om bij u aan de slag te gaan.

Voordelen:
· Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid;
· Meer binding met flexibele werknemers;
· Geen administratieve lasten;
· Geen risico bij ziekte van de werknemer;
· Geen werkgeversverplichtingen.
Terms and conditions  |  Disclaimer
  > LoginCall me back
Contact Details

Wanraay 4
6673 DN Andelst
The Netherlands

T +31 24 7890048
M +31 64 5108743
Site: ROYALpofessional |  Copyright ©2018  FTM Werving & Advies
Home   |   Contact   |   Newsletter   |   Print this page  |   Privacy Statement